Terminator

Acanthamoeba spp. en vida libre fagocitando enterobacterias visualizada mediante microscopía electrónica de barrido.

0
votos recibidos